Basic Safety Training voor scheepsbemanning

Basic Safety Training voor scheepsbemanning

12 september 2019 Uit Door Redactie

Tijdens de Basic Safety Training krijgen scheepsbemanningen alle vaardigheden aangereikt waarmee ze zichzelf in noodsituaties kunnen redden. Deze training duurt vier dagen en voor de praktijkoefeningen is een echt vrachtschip beschikbaar. De Basic Safety Training behandelt een aantal noodsituaties. De cursisten krijgen ten eerste basiskennis aangereikt om bij slachtoffers eerste hulp te verlenen. Ook wordt uitgebreid stilgestaan hij het blussen van een brand aan boord. Op een schip is er tijdens een brand een groot risico op gebrek aan ademlucht. Er worden oefeningen gedaan om daarmee om te gaan. Tenslotte krijgen de cursisten les in het overleven op volle zee in een reddingsboot.

Basic Safety Training is meer dan bedrijfshulpverlening

De vaardigheden die tijdens een Basic Safety Training worden aangeleerd gaan een stuk verder dan de vaardigheden die in een gewone cursus bedrijfshulpverlening aan de orde komen. Dat is niet zo vreemd. Bij een calamiteit in een bedrijf duurt het niet zo lang voordat de professionele hulpverlening op gang komt. Maar als er een ongeluk gebeurt op een schip dat op volle zee is, kan het soms wel dagen duren voordat hulp arriveert. Tot die tijd moet de scheepsbemanning zichzelf kunnen redden. Dat vereist meer competenties dan dat je als BHV’er hulp kunt bieden bij een bedrijfsongeval.

Basic Safety Training is gecertificeerd

De Basic Safety Training is toegankelijk voor alle scheepsbemanningen. De enige randvoorwaarde is dat je beschikt over een recente gezondheidsverklaring. Tijdens de training word ingegaan op de basisbeginselen van EHBO, persoonlijke overlevingstechnieken, brandpreventie en brandbestrijding, en persoonlijke veiligheid en sociale verantwoordelijkheid. Deze training heeft een certificering van de Inspectie Leefomgeving en Transport. De trainers beoordelen aan de hand van praktijkoefeningen of de cursisten de training met succes doorlopen. Als dat het geval is krijgen zij een Certificate of Competence en een aantekening in hun monsterboekje.

Volg & like ons