Beheers je veiligheidsrisico’s met Safety Solutions van G4S

Safety Solutions van G4S omvat een breed vakgebied. Dat gaat van het opstellen van veiligheidsplannen voor klanten tot het inrichten van afdelingen die er bij calamiteiten voor zorgen dat iedereen in veiligheid wordt gebracht. Maar Safety Solutions beschikt ook over een groot assortiment aan veiligheidsproducten, en over deskundigen die productieprocessen monitoren op veiligheidsrisico’s. Tenslotte wordt er door G4S ook concreet gezorgd voor veiligheid. Denk daarbij aan de inzet van bewakers bij evenementen en bij bedrijventerreinen. Ook het detacheren van brandweerlieden bij korpsen die tijdelijk of structureel te weinig personeel hebben behoort tot de mogelijkheden.

Safety Solutions als partner

Als werkgever ben je verplicht om je werknemers een veilige werkplek aan te bieden. Het hangt van je bedrijf af welke inspanning je daarvoor moet doen. Wie zijn werknemers in een kantooromgeving laat werken is verplicht om periodiek een risico inventarisatie en evaluatie te laten uitvoeren. Daarvoor is specifieke kennis vereist. Safety Solutions beschikt over die kennis en heeft deskundigen die niets anders doen dan bedrijven assisteren bij het uitvoeren van dergelijke preventieve analyses. Een andere wettelijke verplichting is het opzetten van een BHV organisatie of een bedrijfsbrandweer. Ook daar kan G4S jouw bedrijf bij helpen.

Risicovolle productieprocessen

Als je een bedrijf hebt waarbij tijdens het productieproces veiligheidsrisico’s kunnen ontstaan is het extra belangrijk om daar voldoende aandacht aan te besteden. Als je zelf onvoldoende kennis in huis hebt om daar plannen en procedures voor op te stellen kan G4S Safety Solutions hulp bieden. Je kunt er ook voor kiezen het veiligheidstoezicht volledig in handen van G4S te leggen. Dan komen er deskundige toezichthouders, die alle processen in de gaten houden en alarm slaan als er iets fout dreigt te gaan. G4S kan daarbij gebruik maken van een uitgebreid assortiment aan veiligheidsproducten.

Volg & like ons