Met een schone lei beginnen

geld

Schuldsanering is iets waar iedereen die veel schulden heeft van droomt. Het is dan ook geweldig als je inderdaad voor schuldsanering in aanmerking komt. Zou je dit graag willen, dan moet je wel eerst aan een aantal belangrijke criteria voldoen. Zo moet het duidelijk zijn dat je alles doet om te proberen te voorkomen dat je nog meer schulden maakt. Op het moment dat je ontactisch met je geld omgaat, zal je dus absoluut geen schuldsanering krijgen. Ook moet het duidelijk zijn dat je alles uit de kast moet trekken om zo veel mogelijk geld te kunnen verdienen, wil je een kans hebben op een schuldsanering.

Afgewezen of stopgezetcredit card

Het kan zijn dat je zelf een schuldsanering hebt aangevraagd, maar dat deze is afgewezen. Ook kan het zijn dat je voorheen recht had op een schuldsanering, maar dat dit is stopgezet. Dit laatste komt voor wanneer blijkt dat je onnodig hoge schulden maakt, of wanneer blijkt dat je niet genoeg moeite doet om een betalende baan te krijgen. Zowel wanneer je schuldsanering is afgewezen als wanneer je schuldsanering is stopgezet kan je nog in hoger beroep gaan. Hierbij kan je een advocaat inhuren die je verdedigt, waardoor de kans bestaat dat je alsnog in aanmerking kunt komen voor de schuldsanering. Het is wel belangrijk te beseffen dat de termijn waarbinnen je in hoger beroep kunt gaan van zeer korte duur is. Je moet hier dus wel op tijd bij zijn.

Advocaat voor schuldsanering

Wil je een advocaat om je te helpen bij de zaak binnen je schuldsanering, dan kan dit gratis. Deze advocaat kan ook gratis de WSNP pro-deo voor je aanvragen. Is dit gebeurd, dan kan je in hoger beroep gaan. Wanneer de advocaat een schuldsanering voor je aanvraagt, is dit uiteraard niet gratis. Naast deze diensten kan je advocaat je ook informatie over schuldsanering verstrekken, wat natuurlijk erg handig is. Zo hoef je nooit met je vragen te blijven zitten.

Volg & like ons