Ontwerp van een speeltuin

Ontwerp van een speeltuin

14 april 2020 Uit Door Redactie

Als voorwaarde om kinderen veilig buiten te laten spelen is het ontwerp van een speeltuin van doorslaggevend belang. Niemand wil dat er in de speeltuin in de wijk of bij de school regelmatig en ambulance langs moet komen vanwege een ongeluk. BTL advies beschikt over de kennis en ervaring om het ontwerp van een speeltuin zo te maken, dat deze passend is voor de doelgroep. Dat wil zeggen dat er een goede balans is tussen de mate van de geboden uitdagingen en de veiligheid. Om die balans bij het ontwerp van een speeltuin optimaal te krijgen moet een speeltuinontwerper alles weten van normen, eisen en praktische inzichten.

Passend ontwerp van een speeltuin

Het is onontkoombaar dat er bij het ontwerp van een speeltuin discussies ontstaan over de veiligheid. BTL advies houdt zich daar verre van. Een speeltuin is een onderdeel van het inrichtingsplan voor een buitenruimte. Die worden gemaakt op basis van educatieve en pedagogische inzichten. De mate van veiligheid van een speeltuin moet logischerwijs aan dezelfde eisen voldoen als de rest van de buitenruimte. Binnen de educatieve en pedagogische inzichten kan er een verantwoorde keuze gemaakt worden over het ontwerp van de speeltuin ter ondersteuningen van gezonde beweging, spelenderwijs leren en sociale ontwikkeling van de kinderen uit de doelgroep.

Beleid voor het ontwerp van een speeltuin

Bij BTL advies wordt aan gemeenten ondersteuning geboden bij het formuleren van beleidsplannen voor de speelruimte. Dat betekent dat bestaand beleid wordt gekoppeld aan wijkinventarisaties op speelgebied. Een speciaal voor dit doel door BTL advies ontwikkelde speelkansenkaart geeft inzicht in de kansen en knelpunten die er op dat gebied bestaan. Door ook de bewoners uit de wijk bij de ontwikkeling van het beleid te betrekken kunnen er speelomgevingen worden ontwikkeld die aansluiten bij de doelgroep.

Volg & like ons