Schuldhulp bedrijven

Als bedrijf is het niet uit te sluiten dat je te maken krijgt met financiële problemen of een hoge schuldenlast. Om bedrijven hierbij te helpen is schuldhulp bedrijven mogelijk. Hierin worden de passiva en activa op een rij gezet en worden doelen gesteld voor het aflossen van de schulden en het stabiel maken van de balans. Met de juiste ondersteuning zorg je ervoor dat een mogelijk faillissement af te wenden is, mits je op het juiste moment aanklopt. Dankzij schuldhulp maak je jouw bedrijf toekomstbestendig.

Hulp in ondernemen
Als ondernemer neem je risico’s en verwacht je dat deze positief uitvallen, maar dit is helaas niet altijd het geval. Naast een grote groep ZZP’ers die in de eerste jaren van de onderneming financiële problemen ervaren is ook het Midden- en Klein Bedrijf een gevoelige sector. Door middel van schuldhulp worden betalingsregelingen getroffen met schuldeisers, waardoor je op een stabiele manier de voortgang van je bedrijf veilig stelt. Een externe partij brengt voor je in beeld hoe je vanuit een verliesmakende situatie naar stabilisatie en uiteindelijk groei kunt geraken.

Oog voor individuele financiën   
Geen enkel bedrijf dat kampt met financiële problemen is hetzelfde. Bij het oplossen van schulden is het belangrijk om te kijken naar de bron; waar komen de schulden vandaan en in hoeverre drukken ze op de begroting van het bedrijf? Om vanuit een stabiele basis te werken is het belangrijk om op de balans uitgaven en inkomsten minimaal gelijk te hebben. In de fase van schuldbemiddeling en schuldsanering wordt een overeenkomst gesloten met schuldeisers die ervoor zorgen dat je jouw onderneming gezond kunt maken.

Volg & like ons