Supervisie voor ontwikkeling

psychomotorisch therapeut

Je zult wel vaker de term supervisie horen vallen. Vooral als het de begeleiding op school betreft of aan het werk. Door velen is de ontwikkeling van supervisie op diverse gebieden een positieve. Dit omdat met supervisie toezicht wordt gegeven met als doel de kwaliteit te waarborgen en te verbeteren. Ook zorgt supervisie ervoor dat de ethiek overeind blijft. Maar velen zijn er niet eens met de wijze waarop aan supervisie gedaan wordt. Ze vinden dat er geen goede supervisie wordt gegeven. De vraag is echter, wat is goede en mindergoed supervisie.

Het is uiteraard goed om aan te geven dat niet optimaal voldaan wordt aan supervisie. Dit komt grotendeels doordat er niet voldoende financiële middelen aanwezig zijn. Verder is tijd vrij schaars. De ruimte die voor supervisie bestemd zou zijn, wordt vaak ingezet om werkzaamheden voort te zetten dan wel af te ronden.

PMT

 moeilijk parket supervisie afdelingen

Echter is supervisie vooral voor toezichthoudende afdelingen of afgevaardigden van eminent belang. Denk maar aan de kwaliteitsafdelingen. Ze streven ernaar om door middel van toezicht een betere persoon en organisatie te verkrijgen. Zij coachen ook de gehele organisatie omdat zij erin geloven dat eenieder verantwoordelijk is voor het bijdragen aan toezicht.

Het jammerlijke is dat supervisors uitgeput raken waardoor het toezichthoudende werk achteruitgang ondervind. Dit komt door een zee van casestudies, bewaken van de nauwkeurigheid op het gebruik van papierwerk, de interne als externe audits etc. Alhoewel toezichthoudende organen binnen organisaties worden ingesteld, wordt hier niet genoeg ruimte voor vrij gemaakt door het management. Hierdoor kunnen supervisors niet adequaat hun werk doen en daarmee de nodige kwaliteit leveren. Aan de andere kant wordt door organisaties top toezicht verwacht. Om adequaat toezicht te houden zal men nog altijd consistent te werk moeten gaan. Verder is betrouwbaarheid en een zekere mate van geheimhouding essentieel. Sense

Volg & like ons